Var källkritisk

Internet är en plats som innehåller otroligt mycket sann och falsk information. I och med att det inte är så enkelt att veta vilken information som är vad har människor en tendens att tro att allt som står på internet är sant. Men så är verkligen inte fallet, och det finns typer av information som du bör akta dig för och vara extra källkritisk mot. Här ska du därför få en genomgång av några begrepp som kan vara bra att ha koll på när det kommer till information på internet.

Desinformation

Desinformation är information vars syfte är att vara falsk. Den här informationen är planerad att ge felaktig information. Du kanske tänker att det inte finns så mycket desinformation i Sverige – men det finns faktiskt en myndighet som är ansvariga för att arbeta emot desinformation. Den myndigheten är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Misinformation

Misinformation är information som är fel men där meningen inte var att sprida felaktig information. Till skillnad från desinformation är misinformation alltså felaktig information vars syfte inte var att vara felaktig eller vilseledande. Den här typen av information är vanlig då människor kan tolka och uppfatta saker helt olika.

Malinformation

Malinformation är information som skapas och sprids med avsikt att skada. Malinformation kan vara både sann och falsk – oavsett är syftet med malinformation att skada en person, en organisation, ett land och så vidare. Det finns till och med människor som kallas för agenter som sitter och sprider malinformation för att skada en specifik individ eller målgrupp.