Är internet säkert att använda?

Det kommer alltid att finnas en skepsis från vissa om varför internet egentligen är så betydande för många. Andra anser också att internet, framförallt för barn bör begränsas i största möjliga mån då det kan vara skadligt för yngre personer att nyttja för mycket. Vart står du i denna fråga?

Som förälder eller frekvent användare av internet kan det dock ibland vara lite svårt att veta vart gränsen ska dras. Hur mycket tid är för mycket tid och vad ska man tänka på när man använder internet för att det ska vara mer riskfritt?

Säkerhetsskydd och barnlås

Om du har barn i hushållet så kan du till exempel skydda dem från hemsidor med åldersspärr om du sätter in ett barnlås på internetet hemma. Detta kan då hindra dem från att råka klicka in på hemsidor som marknadsför till exempel alkohol. Med rätt säkerhetsutrustning från Rajala i dina enheter kan du även skydda dem från virus och intrång.

Hur många timmar om dagen kan man använda internet?

Det finns här egentligen ingen tumregel att använda, utan du måste helt utgå från dig själv i denna fråga. Påverkas du negativt av din internetanvändning, har du svårt att sova på kvällarna eller det tar lång tid att koppla av om kvällen. Känner du dig rastlös ofta och gärna dras till din mobil när du har en kort stund över? Detta är några tecken på att du missbrukar internet och använder det lite för mycket. Det finns då flera steg du kan ta för att trappa ner på ditt användande successivt, vilket ger flera hälsofördelar och bättre fokus.