Internet i samhället

Att internet är en otroligt central del i dagens samhälle är svårt att missa. Det mesta vi gör är ju faktiskt anknutet till att vi har uppkoppling till internet och blir därav beroende av bra täckning. Ibland är det nästan så att man glömmer bort att det faktiskt fanns en tid då internet inte fanns, och att människan faktiskt klarade sig bra även utan internet. Det kan nästan kännas som en omöjlighet idag.

Tänk efter på hur många gånger om dagen du gör saker som kräver att du eller någon annan är ansluten till internet. Egentligen är det skrämmande ofta. Du kan inte ens gå in i en affär utan att någon behöver använda internet, i detta fall affären eftersom nästan alla kassasystem idag är beroende av internetuppkoppling. Det finns många som vill prata endast negativt om internet som att det har förstört den äkta sociala kontakten mellan människor, men tänk istället på hur mycket enklare det är att stämma träff med folk nuförtiden. Istället för att som förr åka direkt hem till någon för att chansa på om de är hemma eller inte så kan man med lätthet kontrollera om de har tid att träffas eller inte med ett enkelt sms.

Vi kan helt enkelt inte vara anti mot internet för utan det så skulle vi inte kunna ha så bra sjukvård som idag, inte lika bra utbildning och liknande. Det har gjort sån enorm skillnad för många människor och utan internet finns det nog många som skulle haft det otroligt mycket sämre i livet utan uppkoppling. Tänk bara på hur många nya jobb som skapats.